Cách lấy lại mật mã rương

Go down

Cách lấy lại mật mã rương

Bài gửi by leekiddy on Thu May 29, 2008 1:58 pm

Cái này ở bên trang hỗ trợ khách hàng có chi tiết rồi nhưng nhiều người hỏi nên tớ post ở đây cho các ấy dễ xem nhé
1. Trường hợp tài khoản không đăng ký số giấy tờ tùy thân:

Khuyến cáo: Quý đồng đạo vui lòng đăng nhập vào trang chủ bằng mật khẩu 2 để bổ sung số giấy tờ tuỳ thân vào tài khoản, nhằm đảm bảo tính sở hữu tài khoản.

a. Quý đồng đạo không sử dụng được email đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo phải đến các Nghênh Khách Đường hay các trạm thông tin của Bổn Trang để chứng minh việc sở hữu tài khoản của mình. Khi đến, Quý đồng đạo cần mang theo các thẻ nạp tài khoản trong vòng 2 tháng gần nhất.

- Sau khi kiểm tra các thẻ nạp hợp lệ, tài khoản của Quý đồng đạo sẽ được khoá tạm thời 7 ngày để tránh tình trạng tranh chấp có thể xảy ra. Sau đó nhân viên hỗ trợ sẽ cung cấp cho đồng đạo mã số hồ sơ phục hồi mật khẩu rương.

- Sau 7 ngày, Quý đồng đạo có thể online nhân vật, sau đó gọi điện thoại lên đường dây nóng 1900561558, đọc mã số hồ sơ để được nhân viên hỗ trợ phục hồi mật khẩu rương.

- Nếu sau 7 ngày, tính từ ngày hết hạn khóa tạm thời chứng minh tài khoản, Quý đồng đạo vẫn chưa liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để phục hồi mật khẩu rương, thì Bổn Trang sẽ hủy yêu cầu của Quý đồng đạo vì quá hạn.

b. Quý đồng đạo sử dụng được email đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo gửi email đến địa chỉ: hotro@volam.com.vn, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu 1 vào trang web: https://hotro.zing.vn/volam/, gửi yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”.

- Sau khi nhận thông báo từ Bổn Trang bằng email hoặc từ trang hỗ trợ, Quý đồng đạo có thể online nhân vật, sau đó gọi điện thoại lên đường dây nóng 1900561558, đọc mã số hồ sơ để được nhân viên hỗ trợ phục hồi mật khẩu rương.

- Nếu sau 7 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, Quý đồng đạo vẫn chưa liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để phục hồi mật khẩu rương, thì Bổn Trang sẽ huỷ yêu cầu của Quý đồng đạo vì quá hạn.
2. Trường hợp tài khoản có đăng ký số giấy tờ:

a. .Số đăng ký trong tài khoản là số ảo: (9 con số trùng nhau, dãy số từ 1 đến 9 hay từ 9 đến 1 …) và Quý đồng đạo sử dụng được email đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo gửi email về địa chỉ: hotro@volam.com.vn, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu 1 vào trang web: https://hotro.zing.vn/volam/. gửi yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”.

- Sau khi nhận thông báo từ Bổn Trang bằng email hoặc từ trang hỗ trợ, Quý đồng đạo có thể online nhân vật, sau đó gọi điện thoại lên đường dây nóng 1900561558, đọc mã số hồ sơ để được nhân viên hỗ trợ phục hồi mật khẩu rương.

- Nếu sau 7 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, Quý đồng đạo vẫn chưa liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để phục hồi mật khẩu rương thì Bổn Trang sẽ hủy yêu cầu của Quý đồng đạo vì quá hạn.

b. Số đăng ký trong tài khoản là số giấy tờ tùy thân có thật và sử dụng được email đã đăng ký trong tài khoản:

b1. Nếu Quý đồng đạo có giấy tờ mang số đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo có thể đến các Nghênh Khách Đường hay các Trạm thông tin (khi đến cần nhớ mang theo giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản), hoặc Quý đồng đạo có thể gửi thư tay về địa chỉ: 557-559 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP Hồ Chí Minh với yêu cầu Phục hồi mật khẩu rương.

(Trong thư tay: Quý đồng đạo vui lòng cung cấp tên tài khoản, tên nhân vật, tên server + bản sao y giấy tờ tùy thân đã đăng ký trong tài khoản có thời hạn công chứng trong vòng 3 tháng gần nhất).
- Nếu Quý đồng đạo đến Nghênh Khách Đường hay các Trạm thông tin, thì Quý đồng đạo sẽ được phục hồi mật khẩu rương ngay lập tức, sau khi hòan tất hồ sơ yêu cầu.

- Nếu Quý đồng đạo gửi thư tay, sau khi nhận được thư tay của Quý đồng đạo, nếu Bổn Trang kiểm tra thông tin Quý đồng đạo cung cấp là chính xác, Bổn Trang sẽ gửi về email mà Quý đồng đạo đăng ký trong tài khoản mã số hồ sơ và hướng dẫn cách phục hồi mật khẩu rương.

- Sau 7 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, nếu Quý đồng đạo vẫn chưa liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để phục hồi mật khẩu rương thì Bổn Trang sẽ huỷ yêu cầu của Quý đồng đạo vì quá hạn.

b2. Nếu Quý đồng đạo không có giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo vui lòng gửi email về địa chỉ: hotro@volam.com.vn, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu 1 vào trang web: https://hotro.zing.vn/volam/, gửi yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”.

- Sau khi nhận được yêu cầu của Quý đồng đạo, Bổn Trang sẽ tiến hành khoá tài khoản trong vòng 7 ngày để tránh các trường hợp tranh chấp có thể xảy ra. Đồng thời cung cấp cho Quý đồng đạo mã số hồ sơ phục hồi mật khẩu rương.

- Sau 7 ngày, Quý đồng đạo có thể online nhân vật, sau đó gọi điện thoại lên đường dây nóng 1900561558, đọc mã số hồ sơ để được nhân viên hỗ trợ phục hồi mật khẩu rương.

- Nếu sau 14 ngày (kể từ ngày gửi yêu cầu), Quý đồng đạo vẫn chưa liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để phục hồi mật khẩu rương thì Bổn Trang sẽ huỷ yêu cầu của Quý đồng đạo vì quá hạn.

Lưu ý:

- Nếu Quý đồng đạo muốn huỷ yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”, vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu 1 vào trang web: https://hotro.zing.vn/volam/, gửi yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”. ghi trong phần “ghi chú” là “hủy yêu cầu”.

c. Số đăng ký trong tài khoản là số giấy tờ tùy thân có thật và không sử dụng được email đã đăng ký trong tài khoản:

c1. Nếu Quý đồng đạo có giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản:

- Quý đồng đạo có thể đến các Nghênh Khách Đường hay các Trạm thông tin (khi đi nhớ mang theo giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản), hoặc Quý đồng đạo có thể gửi thư tay về địa chỉ: 557-559 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10, TP Hồ Chí Minh với yêu cầu “Phục hồi mật khẩu rương”.
(Trong thư tay: Quý đồng đạo vui lòng cung cấp tên tài khoản, tên nhân vật, tên server + bản sao y giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản có thời hạn công chứng trong vòng 3 tháng gần nhất).

- Nếu Quý đồng đạo đến Nghênh Khách Đường hay các Trạm thông tin, thì Quý đồng đạo sẽ được phục hồi mật khầu rương ngay lập tức, sau khi hòan tất hồ sơ yêu cầu.

- Nếu Quý đồng đạo gửi thư tay, Bổn Trang sẽ tiến hành kiểm tra thông tin Quý đồng đạo cung cấp. Nếu tất cả thông tin là chính xác, Bổn Trang sẽ gửi mã số hồ sơ và hướng dẫn cách phục hồi mật khẩu rương về địa chỉ email mới mà Quý đồng đạo đã cung cấp trong thư tay.

c2. Nếu Quý đồng đạo không có giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản:

Quý đồng đạo vui lòng đến các Nghênh Khách Đường để được hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp.

==> Lần gần đây nhất mình lấy lại pass rương VNG khóa acc 7 ngày... sau 7 ngày gọi điện lên nhân viên VNG sẽ mở khóa acc và để mật mã rương về trạng thái ban đầu


http://mediafire.com

http://filesfly.com/

http://filesfly.com/
: http://fileho.com/

http://bestsharing.com
http://mihd.net/
http://orbitfiles.com
http://www.divshare.com
http://zshare.com

http://www.easy-share.com
http://www.plunder.com
http://www.quickfileupload.com
: http://uploadingIT.com

leekiddy

Nam
Tổng số bài gửi : 101
Age : 25
Registration date : 28/05/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết