hướng dẫn quest chiến quốc

Go down

hướng dẫn quest chiến quốc

Bài gửi by leekiddy on Thu May 29, 2008 1:22 pm

1.Vũ khí 20: (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Lời Thề Lãng Quên
- Quốc gia : Ngụy
- Nhận nhiệm vụ ở: Ngụy Quốc Thương Nhân
- Cách thức làm : Giết Lý Đại Sơn (206,127)
- Map: Bạch Mã Trang
2.Hạng liên 20: (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Hồi Âm Từ Sơn Cốc
- Quốc gia : Ngụy
- Nhận nhiệm vụ ở: Hứa Thị
- Cách thức làm : Giết U Minh Quỷ Hồn(232,123)
- Map: Dị Thủy
3.Yêu đới 20: (vàng)
- Tên Nhiệm Vụ: Truy Bắt Trọng Phạm
- Quốc gia : Hàn
- Nhận nhiệm vụ ở: Hàn Quốc Quản Ngục
- Cách thức làm : Giết Mã Tam Đao(174,102)
- Map: Thúy Hoa Sơn
4.Yêu đới 30: (xanh)- Tên Nhiệm Vụ: Tiếng Khóc Dưới Đại Cô Sơn
- Quốc gia : Sở
- Nhận nhiệm vụ ở: Chủ Tửu lầu
- Cách thức làm : Giết Ác Bá Trương Đại Thăng
- Map: Đại Cô sơn ở Hồ Bà Dương
5.Mũ cấp 30( vàng)
- Tên Nhiệm Vụ: Đầm Lầy Khủng Khiếp
- Quốc gia : Sở
- Nhận nhiệm vụ ở: Chủ Tiệm Giáp Trụ nước Sở
- Cách thức làm : Giết Vô dang dạ quỷ ở ranh giới đầm lầy
- Map: Ranh giới đầm lầy
6. y phục 30: (xanh)-Tên Nhiệm Vụ: Hỏa Quỷ Trong Sơn Đạo
- Quốc gia : Sở
- Nhận nhiệm vụ ở: Chủ Tiệm sửa chữa nước Sở
- Cách thức làm : Giết Quỷ Tinh Quái
- Map: Sơn Đạo của Vu Sơn
*Q này hiện tại đang bị lỗi, hi vọng khi ra OB sẽ được sửa lại.
7. Hài 20: (xanh)-Tên Nhiệm Vụ: Truyền Thuyết Thần Bí
- Quốc gia : Ngụy
- Nhận nhiệm vụ ở: Chủ Tiệm sửa chữa nước ngụy
- Cách thức làm : Tìm đào tiên
- Map: Phi hổ trại ở Cự lộc
8. Giáp 40 : (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Khổ Dịch Phản Loạn (2)
- Quốc gia : Tần
- Nhận nhiệm vụ ở: Nội chính quan tần quốc
- Cách thức làm : Giết 30 Khổ Dịch
- Map: kênh Trịnh Quốc

9.Mão 40 : (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Tình Tỏa Tần Cung (4)
- Quốc gia : Tần
- Nhận nhiệm vụ ở: Bối Bối Trả NV ở Trình cường
- Cách thức làm :đưa cái bánh bối bối làm cho Trình Cường ( đơn giản )
- Map: Tần
Lưu ý, cần làm các Q Tình Tỏa Tần Cung (1), (2), (3)
10 . Hạng liên 40 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Cầu Cứu Bất Đắc Dĩ (4)
- Quốc gia : Yên, Triệu
- Nhận nhiệm vụ ở: Vương Thiết Tượng, trả ở Yên Thương Thiên
- Cách thức làm : Đưa thư cho Yên Thương Thiên
- Map: Yên
Cần làm Cầu Cứu Bất Đắc Dĩ (1), (2), (3)
11. Vũ khí 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Minh Kính Truyền Thuyết
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở:Yên quốc ngự sử
- Cách thức làm : Tìm Minh Kính ở kênh trịnh quốc
- Map: Kênh trịnh quốc
12 . Hạng liên 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Hồng Bảo Thạch Quý Hiếm
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở: Bảo thạch thương nhân
- Cách thức làm : Thu thập 10 Hồng Bảo Thạch ở Trường Bạch Sơn
- Map: Trường Bạch Sơn
13 . Mão 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Căn Bệnh Của Phu Nhân (3)
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở:Yên Quốc Bá Tánh
- Cách thức làm : Thu thập 5 hoàng liên ở trường Bạch Sơn
- Map: Trường Bạch Sơn
Cần làm các Q : Căn Bệnh Của Phu Nhân (1), (2)

14 .Yêu đới 50: (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Sản xuất công cụ
- Quốc gia : Triệu
- Nhận nhiệm vụ ở: Triệu quốc bá tánh
- Cách thức làm : Giết Đao Thuẫn Binh, Kiếm Thuẫn Binh trên Triệu Trường Thành để lấy công cụ trồng trọt
- Map: Triệu trường thành
Q tạm kết thúc tại đây.
Ngoài ra khi lên level 55 các bạn có thể về môn phái của mình để nhận Q khiêu chiến ( khiêu chiến ở sư môn khác Q khiêu chiến nhận ở Yên Quốc Đại Tướng Quân ) Q yêu cầu bạn hạ con boss cấp 60 khá trâu.
Giết nó rồi bạn sẽ có áo vàng 60 ở trạng thái chưa giám định. hoặc ngọc cấp 3 nếu may mắn
Đây là tọa độ một số boss trong các NV từ 1x đến 3x:
Map lv 10-14
_Sở Trường Thành 1:
+Châu Hầu: 141-99
_Sở Trường Thành 2:
+Rương: 127-120
+Hạ Hầu: 154-127
_Sở Trường Thành 3:
+Yên Lăng Quân: 140-137

Map lv 15-20

_Thủ Dương Sơn:
+Rương: 220-133
+Rương: 162-98
_Thúy Hoa Sơn:
+Rương: 168-101
+Mã Tam Đao: 172-101
_Hàm Cốc Quan:
+Phi Tặc Tằng Tử Dụng: 241-98

Map lv 20-25

_Vô Định Hà 1:
+Ác Quan Mã Tam: 269-139
+Rương: 180-168
+Rương: 161-207
_Vô Định Hà 2:
+Rương: 217-100
+Rương: 43-102
_Bờ Vô Định Hà:
+Triệu Tấn: 166-107
+Ngô Tư: 188-85
_Mã Lăng Đạo:
+Khô Lâu Ma: 93-42
+Triệu Thuật Sĩ: 242-176
_Bạch Mã Trang:
+Đỗ Độc: 79-122
+Ôn Thần: 130-122
+Gian Tế Sơn Nhung Độc: 162-139
+Lý Đại Sơn: 209-130
_Mã Đạp Hồ:
+Hồ Tiểu Tứ: 142-54
+Rương: 136-96
+Hồ Tử Sơn: 45-106
Map lv 25-30

_Hổ Lao Quan:
+Mã Tặc Phùng Đại Long: 107-77
+Trọng Phạm Hứa Hoành Đao: 122-117
_Tấn Dương:
+Hùng Binh: 172-133

_Cự Lộc:
+Mã Đại Long: 91-61
+Rương: 79-105
_Dị Thủy:
+Dạ Minh Qủy: 120-180
+U Minh Qủy Hồn: 230-124
+Rương: 66-131

Map lv 31-40

_Ranh Giới Đầm Lầy:
+Qủy Lệ: 91-68
_Địa Giới Đầm Lầy:
+Rương: 59-48
_Chân Núi Đại Biệt:
+Rương: 113-102
_Đại Biệt Sơn:
+Dạ Phù Qủy: 108-40
+Lương Thiếu Gia: 124-57
+Rương: 91-63
+Mê Hồn Tinh Linh: 216-155
_Vu Sơn:
+Rương: 112-124
+Ma Cốt Tinh: 133-127
_Hồ Bà Dương(Hồ Phồn Dương):
+Triệu Tiểu Tam: 75-71
+Thủy Hồ Quái: 116-44
+Hoàng Thử Lang Tinh: 91-91
+Trương Đại Thăng: 151-158
Tây Vực ở đâu ? ( nhiệm vụ ẩn tàng sư môn )
- Tây Vực chỉ là địa danh được ghi trong nhiệm vụ nơi xuất xứ của con quái bạn cần giết , ko cần quan tâm , cái cần quan tâm là tọa độ bên dưới , nó nằm ở tọa độ đó.
2.Ly Hồn , Ly Phách là gì , có tác dụng gì ?
- Theo nguồn tin con vịt ( ) ko biết có nên tin hay ko thì 2 cái này dùng để mix đồ.Còn ko tin thì mang nó quăng shop
3. Tớ làm nhiệm vụ có nơi là Tây Tạ Hoa Đô , tìm trên bản đồ ko có , vậy nó ở đâu ?
- Tây Tạ Hoa Đô nằm ở nước Tề, tọa độ ( 90 , 124)
4. Tại sao khi ghi tọa độ vào Alt + D thì lại ra tọa độ không đúng ?
- Có thể CQ lỗi , cách sửa nè : Đầu tiên bạn ghi tọa độ vào , bấm dò tìm , lần này nó cho tọa độ sai , sau đó bạn xóa đi 1 số tọa độ, rồi viết lại , bấm dò tìm .Giờ thì có tọa độ đúng rùi đó
5. Mã Tam Đao ở đâu ?
- Mã Tam Đao là tên quái nhiệm vụ lấy đồ hoàng kim , trong nhiệm vụ ko ghi tọa độ , nhiều bạn không tìm được. Mã Tam Đao thường hiện ra ở Thúy Hoa Sơn , tọa độ ( 176 , 104 )
6. Sao tớ ko học được nghề ?
- CQ Close Beta mới chỉ cho phép học nghề đầu bếp , các nghề khác chưa đc học. Có lẽ sẽ mở ở Open Beta.
7. Giúp tớ phân biệt các loại thú ?
- Thú bình thường : Chữ màu trắng.
- Thú bảo bảo : Có tên giống thú bình thường + "Bảo bảo" . Thú bảo bảo còn có chữ màu vàng.
- Thú nhiệm vụ : Có chữ màu vàng , thường khác hẳn các con thú khác từ tên đến hình dáng.
- Boss đồ : Chữ vàng , hơi na ná thú thường , đánh ra có đồ xanh or vàng.
- Boss exp : Chữ vàng , có tên là " Chiến Quốc Tống Bảo Tiểu Yêu"
8.Nhiệm vụ nào kiếm được nhiều tiền nhất ?
- Nhiệm vụ áp tiêu , mỗi lần được 60000 gold. Nhận ở Tiêu lão đầu Thái Úy , tọa độ (258 , 222). Hiện tại nhiệm vụ này mới chỉ thực hiện được một lần , OB sẽ làm được nhiều hơn.
9. Nhiệm vụ Sư Môn càng làm càng ít gold , exp là sao ?
- Nhiệm vụ Sư Môn giới hạn 20 nhiệm vụ đầu là được nhiều exp và gold , bắt đầu từ nhiệm vụ thứ 21 trở đi exp và gold sẽ ít đi.
10.Các nhiệm vụ nhận ở đâu ?
- Nhiệm vụ phân theo các nước , cụ thể như sau :
+ lv 1 - 10 : Tân Thủ Thôn
+ lv 10 : Sở Quốc
+ lv 15 : Hàn Quốc
+ lv 20 : Hàn Quốc , Ngụy Quốc
+ lv 25 : Ngụy Quốc
+ lv 30 : Sở Quốc
+ lv 35 : Tề Quốc
+ lv 40 : Tần Quốc , Yên Quốc
+ lv 45 : Yên Quốc
+ lv 50 :Yên Quốc , Triệu Quốc
1 số quest lấy item
1.Mão 40 : (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Tình Tỏa Tần Cung (4)
- Quốc gia : Tần
- Nhận nhiệm vụ ở: Bối Bối Trả NV ở Trình cường
- Cách thức làm :đưa cái bánh bối bối làm cho Trình Cường ( đơn giản )
- Map: Tần
Lưu ý, cần làm các Q Tình Tỏa Tần Cung (1), (2), (3)
2. : Hạng liên 40 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Cầu Cứu Bất Đắc Dĩ (4)
- Quốc gia : Yên, Triệu
- Nhận nhiệm vụ ở: Vương Thiết Tượng, trả ở Yên Thương Thiên
- Cách thức làm : Đưa thư cho Yên Thương Thiên
- Map: Yên
Cần làm Cầu Cứu Bất Đắc Dĩ (1), (2), (3)

1. : Vũ khí 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Minh Kính Truyền Thuyết
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở:Yên quốc ngự sử
- Cách thức làm : Tìm Minh Kính ở kênh trịnh quốc
- Map: Kênh trịnh quốc
2. : Hạng liên 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Hồng Bảo Thạch Quý Hiếm
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở: Bảo thạch thương nhân
- Cách thức làm : Thu thập 10 Hồng Bảo Thạch ở Trường Bạch Sơn
- Map: Trường Bạch Sơn
3. : Mão 50 (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Căn Bệnh Của Phu Nhân (3)
- Quốc gia : Yên
- Nhận nhiệm vụ ở:Yên Quốc Bá Tánh
- Cách thức làm : Thu thập 5 hoàng liên ở trường Bạch Sơn
- Map: Trường Bạch Sơn
Cần làm các Q : Căn Bệnh Của Phu Nhân (1), (2)
.Yêu đới 50: (xanh)
- Tên Nhiệm Vụ: Sản xuất công cụ
- Quốc gia : Triệu
- Nhận nhiệm vụ ở: Triệu quốc bá tánh
- Cách thức làm : Giết Đao Thuẫn Binh, Kiếm Thuẫn Binh trên Triệu Trường Thành để lấy công cụ trồng trọt
- Map: Triệu trường thành
ngoài ra mèo nói thêm chút về quest item . ko dc 100% đồ xanh hoặc vàng. có tỷ lệ ra đồ trắng nữa.

Mình bổ sung thêm 3 item nv nhé,vì bình thường nv kiếm item là phải đào rương nhưng lại có vài nhiệm vụ kiếm item mà kiếm hoài ko ra cái rương nào thì ra lại là mấy cục đá & cây cỏ trên đường (Nói hơi khó hiểu thông cảm nhé ) nếu có item nào bị cây che thì bạn cứ giữ nút Alt là sẽ hiện ra ngay
_Hoa Tơ Tằm (Mã Lăng Đạo): 127-79
_Thần Bút Thạch (Chân Núi Đại Biệt): 93-131
_Chú Kiếm Thạch (Triều Dương Phong): vì item này sẽ thay đổi vị trí khi có người hái được nó nên mình xin phép ko đưa tọa độ nhé
_Sừng Trâu Vàng (quest kiếm Tù Và Đế Vương)Trong bảng hướng dẫn ghi là kiếm "rương chứa sừng trâu vàng",nhiều bạn tưởng là phải đào rương nhưng thật ra các bạn phải đánh quái ở 3 Kênh Trịnh Quốc (kênh nào đánh cũng ra cả)nhưng tỉ lệ ra cũng ko cao lắm Các bạn tranh thủ lúc nào train ở đó kiếm cũng được.Chứ đi 1 mình khó ra với lại tốn máu,mana lắm.

leekiddy

Nam
Tổng số bài gửi : 101
Age : 25
Registration date : 28/05/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết